Sinds schooljaar 2023/2024 is de Frije Fûgel een samenwerkingsschool voor Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Voorheen bestond deze school uit twee scholen met twee verschillende denominaties. IKC Mooitaki was een christelijke school en obs Martenaskoalle was openbaar.

In het fusietraject zijn allerlei afspraken gemaakt over de identiteit en de werkwijze van de nieuwe school. Om die identiteit te bewaken is er een identiteitscommissie ingesteld. De identiteitscommissie heeft tot doel het identiteitsbeleid van de school mede te ontwikkelen, daarover te adviseren en te borgen.