Missie 

Het is onze missie om onderwijs te bieden waar kinderen geprikkeld worden om te leren, talenten te ontdekken en om sociale vaardigheden te leren, zodat ze met zelfvertrouwen de toekomst tegemoet kunnen gaan.  

 

Visie 

De frije fŭgel wil een school zijn waar onderwijs wordt gegeven binnen een uitdagende en stimulerende leeromgeving, waar kinderen worden geprikkeld om te leren en te bewegen. Kinderen leren in relatie met anderen, waar respectvol met elkaar wordt omgegaan.  

 

Op de frije fŭgel is zichtbaar aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en er is ruimte om talenten van kinderen, zowel binnen- als buiten de cognitieve vakken, te ontdekken en verder te ontwikkelen.  

 

Er is binnen de frije fŭgel een veilige omgeving met een duidelijke structuur waar kinderen fouten mogen maken en opnieuw proberen, waardoor zelfvertrouwen zal kunnen groeien.  

Plezier maken vinden wij van belang; kinderen mogen binnen de frije fŭgel zichzelf zijn!  

 

Ons Motto  

Kinderen hebben talenten en wij mogen ze helpen om die te ontdekken en te ontwikkelen.  

Kernwaarden: Veiligheid, vertrouwen, respect. 

De kernwaarden worden gekoppeld aan: veiligheid, respect, plezier, samen, structuur, talent (ontwikkeling) en (zelf)vertrouwen. 

 

In het bovenstaande voorstel met betrekking tot de visie is rekening gehouden met eerder de opgestelde visie, uitkomsten van de enquête onder de ouders - verzorgers en de stellingen die het onderwijspersoneel belangrijk vinden.