Wanneer je kind ziek is willen dit graag weten. Ziekmelden kan door ons te bellen (het liefst  tussen 8.00 en 8.20 uur) via telefoonnummer:  058 2531 222