De frije fÅ­gel is de naam van de nieuwe samenwerkingsschool in Bitgum, Bitgummole en Ingelum. Ontstaan vanuit een fusie tussen IKC Mooitaki en obs Martenaskoalle.