Na iedere vakantie worden alle leerlingen door de hoofdluiscommissie onderzocht op de aanwezigheid van hoofdluis. Wordt er luis geconstateerd, dan wordt u benaderd door iemand van de commissie met het verzoek direct te behandelen. Alle ouders krijgen, middels een informatiepakket bericht en daarbij het verzoek regelmatig hun kind(eren) te controleren. Directe behandeling en goede controle kunnen grote uitbreiding voorkomen. In geval van nood kunnen wij en u een beroep doen op de GGD voor informatie of voor eventueel een huisbezoek en controle. Kijk voor meer informatie op https://www.rivm.nl/hoofdluis